قدرت سهیم‌شدن تجربه‌های ارزشمند

پیش نوشت: یک بعد وبلاگ‌نویسی که برای من مهم است به اشتراک گذاشتن تجربه‌هایم در زندگی است. از راهی که رفته‌ام و راهی که می‌روم. این نوشته و بسیاری دیگر از نوشته هایم در همین راستا شکل گرفته است. من کمربند قهوه‌ای کیوکوشین دارم ولی حدود هشت ماه است که دیگر تمرین نمی‌کنم. دلایل مختلفی […]