چرا باید بیشتر خلق کنیم؟

موفقیت معمولاً از آن‌کسانی می‌شود که آن‌قدر مشغول‌اند که وقتی برای جستجوی آن ندارند. دیوید هنری ثورو در بسیاری از کارها الگویی وجود دارد که افراد با پیروی از آن به موفقیت می‌رسند. بیشتر از آن‌که مصرف‌کننده باشید خلق کنید. این جمله توصیه دن نوریس در کتاب خلق یا نفرت است. بیشتر افراد فقط مصرف‌گرا […]