تجربه‌ای جدید در دنیای نوشتن من

روازنه‌نویسی یکی از عادت‌هایی است که چندین سال است که در حال پیگیری آن هستم. فواید بسیاری برایم داشته است: آرامش بیشتر در زندگی تصمیم گیری بهتر در چالش‌ها داشتن سرگرمی همیشگی یادگیری مداوم و همیشگی کتاب خوان‌تر شدن و… همه این ها را گفتم که به این نکته برسم، نوشتن برایم به خوبی کار […]