مشق‌هایی که امروز می‌نویسم

این روزها مشق می‌نویسم. به اندازه تمام مشق‌هایی که در کودکی ننوشته‌ام، و یا مشق‌هایی که تند تند در زنگ‌های تفریح می‌نوشتم تا بعد از مدرسه به بازیِ در کوچه برسم. گاهی که دست بدهد، دل می‌دهم به خواندن و رونویسی کردن. این بار اما با طمأنینه و دلی خوش. دوست دارم بلند بخوانم و […]