چرا می نویسم؟

اهمیت این موضوع برایم از این جهت است چون فکر می‌کنم که موضوعی است که بسیاری از افراد اطرافمان دچار آن هستند و شاید با خواندن این مطلب کمکی شود برای تغییر نگرش آن ها در مورد نوشتن. این جمله را از بزرگی گفته است: «کسی که چرایی زندگی را بیابد، با هر چگونگی خواهد […]