کاریکلماتور‌هایی از پرویز شاپور

نام پرویز شاپور با کاریکلماتور عجین شده است و او را مبدع این نوع نوشتن جملات می‌دانند.

ایجاز، کوتاهی، سادگی زبان و کشف چهار ویژگی اصلی کاریکلماتور است.

در این مطلب تعدادی از کاریکلماتورهای «مردی که به بازی با کلمات عشق می‌ورزید» را باهم می‌‌خوانیم:

  • واژه سلام متواضع‌ترین واژه‌هاست.
  • تاریخ مصرف موش و ماهی را گربه تعیین می‌کند.
  • قلبم یک در میان برای خودم می‌زند.
  • آب از تشنگی هلاک شد.
  • در قلبم اشک می‌ریزم.
  • فکر پرنده محبوس آزاد است.
  • به عقیده گیوتین سر آدم زیادی است.
  • با رشته افکارم دست و پای مغزم را بستم.
  • به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد.
  • قفس پرنده کنسرو بی‌عدالتی است.

.

دیدگاهتان را بنویسید