کاریکلماتورهای بی‌تاب

کاریکلماتورهای امروز که قلمی شدند بی‌تاب انتشار بودند.

 • سنگی که به دریا انداختم غرق شد.
 • غم را دیدم و خودم را به کوچه علی چپ زدم.
 • گوسفندها هر روز خورشت سبزی دارند.
 • گل ختمی در مراسم خاک‌سپاری دانه‌هایش شرکت کرد.
 • برای مراسم بازگشایی قلبم اتاق عمل را چراغانی کردند.
 • لباسی که از دروغ بافتند با هیچ قسمی شسته نشد.
 • طبیعت همیشه رنگ فصل، لباس می‌پوشد.
 • دلم از بس که جوشید، سوخت.
 • زمستان برای اینکه لخت نباشد لباس عروس پوشید.
 • زمان با گذشتنش لحظه‌ها را اعدام می‌کند.
 • ‌خواستم کفشدوزک بگیرم که خودش را به موش‌مردگی زد.
 • حرف ساعت یکی است، همیشه ساعت گرد بچرخ.
 • زندگی مسالمت‌آمیز را از ساعت و عقربه‌هایش آموختم، در عین رقابت، رفاقت دارند.
 • اگر استواری عقربه‌های ساعت را من هم داشتم تا الآن به همه جا رسیده بودم.
 • انگور هم شیره‌ای شد.
 • هر روز در حمام، قطره‌های آب بغلم می‌کنند.
 • عینکم کنار آتش دودی شد.
 • سیبی که با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌داشت، با دیدن چاقو زرد شد.
 • در ارکستر شکمم، روده‌ام فالش می‌خواند.
 • خورشید روشنایی زمین را در شب به ماه می‌سپارد.
 • بعد از چند روز که گربه رفت باشگاه بدن‌سازی، خودش را پلنگ می‌دید.
 • خروسِ محل بی‌محل می‌خواند.
 • وقتی به قطب شمال فکر می‌کنم مغزم منجمد می‌شود.
 • برای سفر به دنیای دیگر یک دست لباس کافی است.
 • از بس دلم بی‌تاب بود، رفت شهربازی تاب بخورد.

دیدگاهتان را بنویسید