چگونه دو واژه زندگی ما را تغییر می دهند؟

بدون شک زبان یکی از بزرگترین اختراعات بشر است.

اینکه بشر بدوی در تلاش برای ساختن زندگی بهتر راه خود را از میان فراز و نشیب‌هایی که طبیعت بر او تحمیل می کرده یافته است و برای برقراری ارتباط با همنوع خود به جای ایما و اشاره کلام و واژه را اختراع کرده است، بسیار ارزشمند می‌باشد.

امروزه این کلمات هستند که چه به صورت گفتاری و چه نوشتاری ارزش ایجاد می‌کنند و رابطه بین گوینده و نویسنده و مخاطبش را تعیین می‌کنند.

به هزاران واژه‌ای که در هر زبانی وجود دارد و برای ارتباط استفاده می‌شود کاری ندارم.

منظورم انتخاب دو عبارت است که به بهبود کیفیت روابط ما انسان‌ها بسیار کمک می‌کند:

  • خواهش می‌کنم
  • متشکرم

در زمانی که خواسته خود را با کلامی از جنس «خواهش می کنم…» در می‌آمیزیم، مخاطب احساس بهتری برای برآورده کردن تقاضای ما دارد.

همین طور زمانی که خواسته‌مان اجابت شد، با عبارت «متشکرم» حس رضایتمندی خود را به طرف مقابل هم منتقل خواهیم کرد.

استفاده از عبارات این‌چنینی بر قدر و ارزش روابط انسانی خواهد افزود.

دیدگاهتان را بنویسید