چگونه تکنیک سایه در نوشتن به ما کمک می‌کند؟

اولین بار تکنیک سایه را سه سال پیش از سایت زبان‌شناس خواندم. برای من که سال‌ها درگیر یادگیری زبان انگلیسی بودم، جالب و نو بود.

کم و بیش از آن استفاده می‌کردم و می‌کنم.

تکنیک سایه تکرار سایه به سایه کار همانند الگویی که انتخاب کرده‌اید می‌باشد به عبارتی یعنی ابتدا روش درست انجام کار را از مربی یا الگویی که انتخاب می‌کنی، یاد بگیر و بعد بلافاصله سعی کن خودت آن را انجام بدهی.

از آن جایی که کنجکاوم و به یادگیری کارهای مختلف علاقه دارم با خودم فکر کردم که از این تکنیک در یادگیری هر مهارتی می‌توان استفاده کرد.

مثلاً در شرکت قبلی، زمان‌هایی که جایگزین مدیر کارخانه بودم، به قسمت‌های مختلف سر می‌زدم.

گاهی کنار دست همکاران می‌ایستادم و کار کردنشان را می‌دیدم، سپس من هم دست به کار می‌شدم و چند خال‌جوش می‌زدم.

هر تکنیک یا روشی برای نظام‌مند کردن و قاعده‌مند کردنِ انجام کار است.

به این معنی که وقتی از یک تکنیک استفاده می‌کنیم انجام کار، راحت تر می‌شود.

با تمرین زیاد در انجام یک تکنیک، مهارت به دست می‌آوریم و بهتر می‌توانیم از عهده انجام کار بربیاییم.

وقتی که یک فوتبالیست را می‌بینیم که در دریبل زدن شگرد دارد، نشان از تمرین زیاد و ملکه شدن حرکت در ذهن او می‌باشد.

در زمان تمرین، او بازیکنی را به عنوان الگو در نظر گرفته و از روی حرکاتش تمرین می‌کند.

یعنی از تکنیک سایه استفاده می‌کند.

تکینک سایه را می‌توانید از سایت فوق در مورد زبان بخوانید اما برای نوشتن هم من از این تکنیک بهره می‌برم.

وقتی که می‌نویسیم و از تکنیکی به طور مداوم استفاده می‌کنیم، بعد از مدتی دیگر نیاز نیست که به ذهنمان فشار بیاوریم تا از آن استفاده کند.

ذهن ما از هر کاری که برایش انرژی گیر باشد فراری است. ترجیح می‌دهد که در تصمیم‌گیری راه راحت تر را برود. به همین دلیل وقتی که به کاری عادت می‌کند راحت تر می‌تواند از عهده آن کار بربیاید.

اما نوشتن از روی یک نمونه، یک ساخت و الگوی زیبایی‌شناسانه نشانمان می‌دهد که می‌توانیم بر اساس آن کارکنیم.

با ساختار یک نوشته غنی بهتر و بیشتر آشنا شویم.

باعث می‌شود که از آن نوشته الهام بگیریم.

شاکله نوشته، ضرب آهنگ و نظم مکانی کلمات در آثار بزرگان چراغ راه نویسندگی‌مان می‌شود.

همان طور که بازسازی آثار هنری در رشته‌های مختلف مثل موسیقی، نقاشی و… توانایی خلق را در هنرمند افزایش می‌دهد، بازنویسی نمونه‌های ادبی نیز به نویسندگان نوقلم کمک شایانی می‌کند تا قلمشان را قوت بخشند.

شاد زی و دیر پای

دیدگاهتان را بنویسید