فرازهایی از سه شنبه ها با موری

به تازگی خواندن کتاب سه شنبه‌ها با موری نوشته میچ آلبوم را به پایان رسانده‌ام.

این کتاب در مورد روزهای پایانی زندگی موری شوارتز است که آموزه‌هایی از زندگی را به شاگردش ابراز می‌کند.

فرازهایی از این کتاب را نقل می‌کنم:

  • عشق یعنی این که تو در مورد وضعیت دیگری طوری نگران باشی که انگار وضعیت خودت است!
  • آنچه را می‌توانید انجام دهید و آنچه را نمی‌توانید بپذیرید.
  • بپذیرید که گذشته هر چه بوده گذشته، گذشته را انکار نکنید.
  • بیاموزید تا خود و دیگران را ببخشایید.
  • هرگز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید