سی مشخصه یک دوست پر محتوا

 1. کتاب می‌خواند.(هر روز وقتی را برای مطالعه اختصاص می‌دهد.)
 2. هر روز می‌نویسد.
 3. تلویزیون نمی‌بیند.
 4. برای رشد و توسعه فردی‌اش برنامه دارد.
 5. پیاده‌روی می‌کند.
 6. هدفمند است و در آغاز سال اهدافش را می‌نویسد.
 7. حیوانات را دوست دارد.
 8. خوب می‌خوابد.
 9. در پی یافتن دوستان پرمحتواست.
 10. خودش را درگیر مسایلی که کنترلی روی آن ندارد، نمی‌کند.
 11. وقتش برایش ارزشمند است.
 12. همیشه یک دفترچه یادداشت و قلم همراهش دارد.
 13. بچه‌ها را دوست دارد و با آن‌ها بازی می‌کند.
 14. محتوایی که مصرف می‌کند را با دقت انتخاب می‌کند.
 15. مسئولیت زندگی‌اش را می‌پذیرد.
 16. به جای غر زدن در تاریکی، شمعی روشن می‌کند. (بر کنترل درونی تمرکز دارد.)
 17. اهل گفتگو و تعامل دو طرفه است.
 18. طبیعت دوست است.
 19. گاهی برای خودش آواز می‌خواند و می‌رقصد.
 20. سفر کردن را دوست دارد، حتی اگر در خیالش باشد.
 21. دچار جزم‌اندیشی نمی‌شود و مسایل را بادید باز تجزیه و تحلیل می‌کند.
 22. همیشه یک رمان در حال خواندن دارد.
 23. هنر را از هر نوعی دوست دارد.
 24. همیشه در حال یادگیری است.
 25. مثبت اندیش و مثبت بین است.
 26. عملگراست.
 27. در صورتی که اشتباهی مرتکب شود، آن را می‌پذیرد.
 28. ادعای همه چیز دانی نمی‌کند و اگر چیزی را نداند، می‌گوید: «نمی دانم».
 29. هر روز حمام می رود و جوراب‌هایش را می‌شوید.
 30. اولویت‌هایش را می‌شناسد و کارهایش را بر این اساس پیش می‌برد.

البته بر این لیست موارد دیگری هم می‌توان افزود، در صورتی که پیشنهادی دارید می‌توانید به آی دی من در تلگرام (@alimehdizadeh61)پیام ارسال کنید تا آن را به‌روز کنم.

شاد زی و دیر پای

دیدگاهتان را بنویسید