سکوت سرشار از ناگفته هاست

چیدن سپیده دم مجموعه شعری است از مارکوت بیگل شاعره آلمانی که به همت احمد شاملو و چند مترجم دیگر ترجمه شده است.

غنای واژگان شاملو در برگردان فارسی اشعار بیگل کاملاً ملموس است و نتیجه را از یک اثر ترجمه صرف فراتر برده است.

لذت شنیدن این اشعار در سال‌های ابتدایی که منتشر شده بود با صدای شاملو هنوز در حافظه شنیداری من هست.

در خواندن دو شعر از این مجموعه با من شریک باشید:

«به بخت اگر باور داشته باشیم

هم امروز

یا هم امشب

آرامش فرامی‌رسد؛

تو را،

و مرا.

از این دم اگر لذت بریم

زندگی‌مان در دست‌های ماست

و ما تنها

بار مسؤلیت‌مان را بر دوش می‌کشیدم.

به بخت اگر باور داشته باشیم،

نه فقط امروز و

نه فقط امشب؛

آرامش فرامی‌رسد

تو را و مرا.»

**************************

«ره‌آوردهای خاص آدمیان

همیشه در سکوت پیشکش می‌شوند:

دوستی و عشق،

میلاد و مرگ،

شادی و درد،

گل و طلوع خورشید،

و سکوت،

به مثابه فضای ژرف فرزانگی.»

دیدگاهتان را بنویسید