سخنان گزیده ۲

۱٫گفتم: غم تو دارم.

      گفتا: به من چه، مشکل خودت است.

 ۲٫ دو کار برای رشد خلاقیت:

      سکوت و پیاده‌روی.

 ۳٫دو کار برای حال خوب خودت انجام بده:

     آواز بخوان و برقص.

۴٫ آینده‌ات را این‌گونه می سازی:

     با کارهایی که باید انجام بدهی و انجام نمی‌دهی،

      و با کارهایی که نباید انجام بدهی و انجام می‌دهی.

۵٫ حفظ دوست قدیمی ارزشمند‌تر از یافتن دوست جدید است.

۶٫ خوشبختی از آن کسانی است که آن را می‌سازند.

۷٫ کسی که کرکره‌های مغزش پایین است، دهانش بیشتر باز می‌شود.

۸٫ این روزها از فرط تورم دیگر گذار پوست به دباغ خانه نمی‌افتد.

۹٫ با خواندن شعر خودت را سر ذوق بیاور.

۱۰٫ کیفیت زندگی‌ات رابطه مستقیمی باکیفیت لحظه‌هایی دارد که برای خودت صرف می‌کنی.

شاد زی و دیر پای

دیدگاهتان را بنویسید