ده بیت جانانه از حافظ

ژان پل شاعر و نویسنده آلمانی می‌گوید: «هر حکایت دلنشینی و هر شعر زیبایی، سرشار از آموزش است.»

ده بیت از غزلیات حافظ انتخاب کرده‌ام که لذت خواندنش را با شما شریک می‌شوم.

۱) غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست

جز این خیال ندارم خدا گواه من است

۲) بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل

توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

۳) تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش

که دست دادش و یاری ناتوانی داد

۴) از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر

ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد

۵) سخن سر بسته گفتی با حریفان

خدا را این معما پرده بردار

۶) صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

۷) هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

بر آتش تو به جز جان او سپند مباد

۸) تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

که مرغ نغمه‌سرا ساز خوش‌نوا آورد

۹) در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

مجال طعنه بدبین و بد پسند مباد

۱۰)یار ما چون گیرد آغاز سماع

قدسیان بر عرش دست‌افشان کنند

دیدگاهتان را بنویسید