دنیا جای بهتری خواهد شد اگر…

دنیا جای بهتری خواهد بود اگر:

 • هر روز چند صفحه کتاب بخوانیم.
 • با کودکان بازی کنیم.
 • در کارِ خانه به همسر و والدینمان کمک کنیم.
 • یک زبان جدید یاد بگیریم.
 • هر روز چند صفحه از چیزی که یاد گرفته‌ایم یا خاطراتمان بنویسیم.
 • هر روز دقایقی را پیاده‌روی کنیم.
 • هر روز دوش بگیریم. (پیشنهاد من دوش آب سرد است.)
 • بیشتر از لبخند بزنیم.
 • به دیگرانی که دوستشان داریم ابرازش کنیم، قبل از این‌که دیر شود.
 • کارهایی که همیشه دوست داشتیم انجام بدهیم را تجربه کنیم.
 • کمتر تلویزیون (مخصوصاً اخبار) دیده و به جای آن فیلمِ پدر_مادر دار ببینیم.
 • هر روز چند بیت شعر بخوانیم. به خیال من شعر نوازشگر روح است.
 • پنج درصد از درآمدمان را به خیریه اختصاص بدهیم.
 • برای استقلال مالی‌مان برنامه داشته باشیم.
 • قدردان پدر و مادر، همسر، مربی و تمام کسانی که در راه رشد ما گامی برداشته‌اند باشیم.
 • در بعضی مواقع برای آسایش و آرامش دیگری از خودمان بگذریم.
 • تجربه‌هایمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
 • با مهمانانمان بازی‌های گروهی انجام بدهیم.
 • به حیوانات اطرافمان غذا بدهیم.
 • هر روز سعی کنیم اثری از خود به جای بگذاریم.اثری برای بهتر شدن زندگی خودمان، اطرافیانمان و مردم دنیا.

شما به این لیست چه جمله‌ای اضافه می‌کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید